Skip to main content

Enterprise Resource Planning

Αυτοματοποιήστε όλες τις επιχειρηματικές σας λειτουργίες για κάθε τμήμα της εταιρείας σας

Αποκτήστε ταχύτερη και ακριβέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες και το ιστορικό των πελατών σας

Τι είναι το ERP;

Το ERP (Enterprise Resource Planning) ή Επιχειρησιακός Προγραμματιμος Πόρων, είναι ένα σύστημα που αυτοματοποιεί και ενσωματώνει βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως λήψη παραγγελιών πελατών, προγραμματισμό λειτουργιών και τήρηση αρχείων απογραφής και οικονομικών δεδομένων.
Έχουν σχεδιαστεί γύρω από μια ενιαία, καθορισμένη δομή δεδομένων (σχήμα) που συνήθως έχει μια κοινή βάση δεδομένων. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε όλη την επιχείρηση ομαλοποιούνται και βασίζονται σε κοινούς ορισμούς και εμπειρίες χρηστών.
Αυτές οι βασικές κατασκευές στη συνέχεια διασυνδέονται με επιχειρηματικές διαδικασίες που καθοδηγούνται από ροές εργασίας σε διάφορα τμήματα επιχειρήσεων (π.χ. λογιστήριο, χρηματοοικονομικά, μισθοδοσία, ανθρώπινοι πόροι, μηχανική, μάρκετινγκ, λειτουργίες), συστήματα σύνδεσης και τα άτομα που τα χρησιμοποιούν. Με απλά λόγια, το ERP είναι το όχημα για την ενσωμάτωση ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών σε μια σύγχρονη επιχείρηση.

Πλήρης λογισμικός αυτοματισμός

Σε γενικές γραμμές, το ERP αναφέρεται στον πλήρη λογισμικό αυτοματισμό κάθε επιχείρησης, που έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρικών σας δεδομένων & πληροφοριών για κάθε τμήμα ή ανθρώπινο πόρο που τις χρειάζεται για να εκπληρώσει καλύτερα τον ρόλο και την ευθύνη του. Το ERP διασφαλίζει επίσης ότι αυτά τα πεδία δεδομένων και τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στον σωστό λογαριασμό στο γενικό καθολικό της εταιρείας, έτσι ώστε όλα τα κόστη να παρακολουθούνται και να αντιπροσωπεύονται σωστά.

Πολλαπλά εργαλεία

Τα συστήματα ERP έχουν πολλαπλά εργαλεία, για να βοηθήσουν στη συνολική ψηφιοποίηση και διαχείριση της απόδοσης των επιχειρήσεων και συνδέονται με προγράμματα CRM, για πληρέστερη πληροφόρηση και απόδοση. Προσφέρουν ευφυΐα, ορατότητα, ανάλυση και αποτελεσματικότητα σε κάθε πτυχή των τμημάτων οποιασδήποτε επιχείρησης.

Μια βασική αρχή ERP είναι η κεντρική συλλογή δεδομένων για ευρεία διανομή. Αντί για πολλές αυτόνομες βάσεις δεδομένων με ένα ατελείωτο απόθεμα αποσυνδεδεμένων υπολογιστικών φύλλων, τα συστήματα ERP φέρνουν τάξη στο χάος, ώστε όλοι οι χρήστες - από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έως τους πληρωτέους υπαλλήλους λογαριασμών - να μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα που προκύπτουν μέσω κοινών διαδικασιών. Με μία ασφαλής και κεντρική βάση δεδομένων, όλοι στον οργανισμό μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα δεδομένα είναι σωστά, ενημερωμένα και πλήρη. Η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται για κάθε εργασία που εκτελείται σε ολόκληρο τον οργανισμό, από μια τριμηνιαία οικονομική κατάσταση έως μία εκκρεμή έκθεση απαιτήσεων, χωρίς να βασίζεται σε υπολογιστικά φύλλα επιρρεπή σε σφάλματα.

Τι μου προσφέρει το ERP;


Μειώνει το κόστος και εξοικονομεί χρήματα

Μειώστε το διοικητικό και λειτουργικό κόστος μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται ενεργά τις λειτουργίες και να αποτρέπουν καθυστερήσεις.
Μείωση των λειτουργικών δαπανών είναι μείωση της δαπάνης κεφαλαίου κίνησης. Ένα σύστημα ERP σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας πιο οικονομικά.
Μειώστε τα «απόβλητα» στον οργανισμό σας και μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα του αποθέματος.


Απλοποιεί επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε κεντρική τοποθεσία με πλήρη ορατότητα σε όλες τις λειτουργίες. Ένα σύστημα ERP σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να παρακολουθούν τις λειτουργίες και την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο.

Αυτοματοποιήστε πολλές διαδικασίες παρακολούθησης και προσδιορίστε με ακρίβεια και διατηρήστε τα επίπεδα αποθέματος.


Βελτιώνει την χρηματοοικονομική ενοποίηση

Χωρίς ERP, πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να χρησιμοποιούν διαφορετικά προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα. Ένα σύστημα ERP εξαλείφει τα σιλό δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικά συστήματα.
Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να περιορίσετε πολλές και εντατικές ενέργειες, που αυξάνουν τον όγκο εργασίας.


Παρέχει ικανοποίηση, εξυπηρέτηση

Η εφαρμογή μιας λύσης ERP σάς επιτρέπει να παράγετε το σωστό προϊόν τη σωστή στιγμή. Αυτό διασφαλίζει την ακρίβεια στην κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Η έγκαιρη παράδοση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της διατήρησης σχέσεων και της εξυπηρέτησης των πελατών.


Απλουστεύει την εφοδιαστική αλυσίδα

Ένα ισχυρό σύστημα ERP, επιτρέπει την ορατότητα σε πραγματικό χρόνο της αλυσίδας εφοδιασμού σας και άλλων διαδικασιών που διευκολύνουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αποκτήσουν ευρύτερη εικόνα της αλυσίδας εφοδιασμού τους, να μειώσουν τους κύκλους προγραμματισμού και να βρίσκονται στην κορυφή του προγραμματισμού παραγωγής.


Ανταποκρίνεται ταχύτερα στις συνθήκες της αγοράς με ανάλυση δεδομένων

Παρέχει ανάλυση και αναφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για να βοηθήσει την επιχείρηση να αντιδρά γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει έγκαιρες αποφάσεις.

Η ανάλυση δεδομένων σε λογισμικό ERP παρέχει πρόσβαση σε ακριβείς αναφορές. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις τάσεις σε πραγματικό χρόνο και να καθορίζουν ρεαλιστικές προβλέψεις.


Προσφέρει Ιχνηλασιμότητα

Η κατανομή και ο εντοπισμός αποθεμάτων είναι κρίσιμης σημασίας.
Το ERP σας ωφελεί στην ανίχνευση αποθεμάτων, ελαττωμάτων και κινδύνων μέχρι το επίπεδο των μεμονωμένων ανταλλακτικών και συστατικών.

Παρακολούθηση υλικών από την παραλαβή μέχρι την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη, καθώς και σε οποιοδήποτε επίπεδο μεταξύ τους, στους χρόνους και στα πλαίσια που ορίζει η επιχείρηση.

Αποκτήστε άμεσα ένα σύστημα ERP και:
  • Μετασχηματίστε ψηφιακά και στεγάστε το μέλλον της επιχείρησής σας ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

  • Αναπτύξτε και προσαρμόστε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.

  • Κερδίστε καλύτερο έλεγχο στην επιχείρησή σας με επιλογή στην ανάπτυξη. Είτε με λειτουργία, στο cloud (Cloud ERP) είτε σε εφαρμογή για κινητά (Mobile ERP).

  • Αυξήστε την ανταγωνιστικότητα.

  • Κερδίστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με συμμόρφωση, ευελιξία και ικανότητα επέκτασης και προσαρμογής με λίγο έως καθόλου χρόνο διακοπής.


Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 122583509000

Copyright 2022 Infostep all rights reserved

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνη: Τσιμπρίδου Πελαγία
Δ/νση: Π.Ράλλη 231 & Θράκης, Νίκαια
Τ.Κ: 184 50
Τηλ. Κέντρο: 211 850 40 50
Fax: 211 850 59 90
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Υπεύθυνη: Ευαγγελοπούλου Μαρία
Δ/νση: Τρεπέζης 47, Δροσιά
Τ.Κ: 341 00 Χαλκίδα
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.